Ссылки на рабочие программы воспитания ОО

МБОУ «Зырянская СОШ»https://zyr.su/sveden/struct/vospitanie.php

Цыгановский филиал МБОУ «Зырянская СОШ»https://zyr.su/sveden/struct/vospitanie.php

МБОУ «Причулымская ООШ»http://zyr-pchschool.edu.tomsk.ru/?page_id=6113

МОУ «Чердатская СОШ»http://zyr-chrschool.edu.tomsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/normativnye-dokumenty/

Иловский филиал МОУ «Чердатская СОШ»http://zyr-ilschool.edu.tomsk.ru/sveden/education/

МОУ «Михайловская СОШ»https://zyr-mhschool.edu.tomsk.ru/vospitatelnaya-rabota.html

МОУ «Высоковская СОШ»https://vys-school.obr70.ru/item/210800

Шиняевский филиал МОУ «Высоковская СОШ»https://vys-school.obr70.ru/item/878674

МБОУ «Дубровская ООШ»http://zyr-dbschool.edu.tomsk.ru/o-shkole/obrazovanie/vospitatelnaya-programma/

МБОУ «Семёновская ООШ»http://sem.tomedu.ru/dopolnitelnaya-informatsiya/vospitatelnaya-rabota/

МБДОУ “Зырянский детский сад”http://dsz.tomedu.ru/vospitanie/

МБОУ “Берлинская ООШ”  http://berschool.ucoz.net/rabochaya1/2021/programma_vospitanija_i_pvr_na_21-22_uchebnyj_god.docx

МБДОУ “Причулымский детский сад”http://dou-prichulym.tomedu.ru/wp-content/uploads/2021/08/Godovoj-plan-raboty-MBDOU-2021-2022.pdf